Aktywne podwórko szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem - Gmina Mirzec

W pierwszych miesiącach 2021 roku firma Cerrad ogłosiła I edycję programu grantów, w ramach której pracownicy firmy mogli pozyskać dofinansowanie na realizację własnych projektów CSR (projektów odpowiedzialności społecznej).

Nauczyciele i rodzice uczniów ZSP w Jagodnem dostrzegli w tej inicjatywie szansę na zagospodarowanie placu szkolnego zlokalizowanego pomiędzy budynkami szkoły i przedszkola w przestrzeni ogólnodostępnej, z którego korzystają dzieci przedszkolne i młodzież szkolna podczas przerw międzylekcyjnych, spacerów i zajęć pozalekcyjnych a także rekreacyjnie lokalni mieszkańcy z dziećmi.

Pomysł modernizacji placu szkolnego spotkał się z zainteresowaniem pracowników Grupy Cerrad. Atrakcyjne podwórko szkolne mogłoby poprawić i uatrakcyjnić warunki nauki, odpoczynku i wszechstronnego rozwoju zdrowych i niepełnosprawnych uczniów małej szkoły integracyjnej. Przedszkolaki i uczniowie zyskaliby ciekawą i bezpieczną przestrzeń, na której mogliby aktywnie spędzać przerwy i czas wolny, rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz intelektualną. Byłoby ono także ciekawą alternatywą dla lokalnych mieszkańców – dodatkową strefą spotkań, interakcji, relaksu i rekreacji.

Zdecydowali zaangażować się w plan rewitalizacji podwórka szkolnego. Dołączyli do nich nauczyciele i rodzice uczniów ZSP. Zawiązała się grupa inicjatywna, którą z ramienia firmy Cerrad reprezentowali: Artur Sieczka, Konrad Kwiecień, Ewa Kwiecień, Paweł Gazdowski i Paweł Żeber, zaś z ramienia szkoły: Joanna Serafin-Sieczka, Wiesława Działak, Małgorzata Przygoda, Sylwia Koriat i Joanna Sieczka. Grupa inicjatywna opracowała i zgłosiła do konkursu „Pomagajmy razem” projekt, który zakładał zniwelowanie, wykorytowanie i utwardzenie terenu podwórka, położenie płyt tarasowych Cerrad oraz montaż na ich powierzchni gier podwórkowych z premarków termoplastycznych.

Projekt „Aktywne podwórko szkolne w ZSP w Jagodnem” przeszedł pomyślnie weryfikację, został zaakceptowany przez organizatorów i przyjęty do realizacji. W efekcie od kilku tygodni mamy w Jagodnem bardzo kolorowe i bardzo wesołe podwórko szkolne, które podczas ciepłych dni tętni gwarem i radością dzieci.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSP w Jagodnem serdecznie dziękują Grupie Cerrad, a w szczególności organizatorowi akcji „Pomagajmy razem” Pani Halinie Bąk oraz Pracownikom z grupy inicjatywnej za wspieranie potrzeb małych społeczności lokalnych, zwłaszcza, że służą one poprawie jakości nauki i wypoczynku oraz rozwoju młodego pokolenia.

Powrót do góry