Mimo zimowej pory prace przy rewitalizacji Mirca idą pełną parą.

Intensywne prace prowadzone są nie tylko w rejonie powstającego zbiornika wodnego w sąsiedztwie orlika i przedszkola. Dużo dzieje się w centrum Mirca. Na ukończeniu są prace przy elewacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakończono roboty przy układaniu drogi z kostki betonowej na drodze dojazdowej do dworku modrzewiowego i parku podworskiego. W rejonie pomnika Ofiar II Wojny Światowej trwają prace ziemne. Docelowo powstanie nowe estetyczne otocznie pomnika. Ruszyła także budowa toalet publicznych na placu za biblioteką publiczną.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Znaczki-EFRR

O autorze

Exit mobile version