Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Jagodnem imienia Oresta Kuźmaka zgromadziła rzesze uczniów, absolwentów oraz sympatyków placówki.

Sobotnie uroczystości (25 marca) rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gadce, którą odprawił ksiądz proboszcz Henryk Kołaziński. Czytania odczytały Marlena Kocia i Katarzyna Rafalska, a psalm zaśpiewała Julia Parszewska. Modlitwę wiernych poprowadzili Aleksandra Kostera i Mariusz Gralec. Ksiądz proboszcz Henryk Kołaziński poświęcił sztandar szkoły. Dyrektor Joanna Serafin- Sieczka podziękowała księdzu proboszczowi za odprawienie mszy i poświęcenie sztandaru. W kościele głos zabrał także poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, który pogratulował społeczności szkolnej pięknego jubileuszu a władzom gminy wielu udanych inwestycji oświatowych. Poseł na ręce dyrektor szkoły przekazał książkę na temat wojny polsko-bolszewickiej oraz zaproszenie do Sejmu.

Kolejne części uroczystości, którą poprowadziły Paulina Wywiał i Sylwia Koriat, odbyły się w szkole. Dyrektor Joanna Serafin-Sieczka witając uczestników uroczystości podkreśliła jak wielką wagę dla społeczności szkolnej ma uroczystość nadania imienia zakole i obchody stulecia jej istnienia.

Na jubileusz przybyli posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek, przewodniczący Sejmiku Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Stanisław Wojton członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, radni Rady Powiatu w Starachowicach na czele z Ryszardem Nowakiem wiceprzewodniczącym Rady, radni Rady Gminy w Mircu z Janem Zawiszą przewodniczącym Rady oraz radną z jagodnego Teresą Sieczką, Sławomir Jama wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Henryk Janiec najstarszy absolwent szkoły w Jagodnem, Anna Piątek sekretarz Gminy Mirzec, Urszula Barszcz skarbnik Gminy Mirzec, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy z Agatą Mundzik kierownik Centrum Usług Wspólnych w Mircu, Iwona Gunciarz po. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, Anna Rokita dyrektor Ośrodka Zdrowia w Mircu, Renata Witkowska prezes OSP w Jagodnem, Marcin Markowski kierownik Posterunku Policji w Mircu, Marian Sieczka przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Jagodne, Małgorzata Przygoda przewodnicząca Rady Rodziców.

Na uroczystości gościli byli dyrektorzy szkoły i przedszkola w Jagodnem: Wiesława Pietrkiewicz Dyrektor Przedszkola, Marian Pietrkiewicz, Barbara Pacek, Beata Stefańska, Krystyna Król, Renata Dziurzyńska, emerytowani nauczyciele oraz nauczyciele, którzy pracowali w placówce. Szczególnie ciepło przywitani zostali członkowie rodziny patrona szkoły: wnuczki: Katarzyna Leśkiewicz-Serwicka i Hanna Owczarek oraz prawnukowie: Anna Madejska i Paweł Madejski. W jubileuszu uczestniczyli także uczniowie, ich rodzice, absolwenci, grono pedagogiczne placówki przyjaciele i sponsorzy szkoły oraz mieszkańcy Jagodnego.

Uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Jagodnem odczytał przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, po czym w imieniu fundatorów władz gminy wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radna Rady Gminy i sołtys Teresa Sieczka oraz Marian Sieczka przewodniczący Rady Sołeckiej przekazali sztandar na ręce dyrektor szkoły Joanny Serafin-Sieczki. Wręczając sztandar wójt Mirosław Seweryn podkreślił, że jest to symbol działań dla dobra dzieci oraz najwyższych wartości – honoru i poszanowania Ojczyzny. Pani dyrektor przekazała sztandar uczniom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego: Oliwii Stępniewskiej, Julii Parszewskiej i Krzysztofowi Gierasowi.

Sztandar Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem ma kształt kwadratu. Awers jest w kolorze czerwonym. Na takim tle widnieje godło państwowe – orzeł biały zwrócony głową w prawo. Zdobi ją złota korona. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Orła otacza laurowy wieniec, na którym widnieje data otrzymania sztandaru – 2023 rok oraz napisy „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”. Rewers ma kolor granatowy. W środkowej części znajduje się otwarta księga wyszyta białą i złotą nicią, na której leży zielona gałązka. Księga symbolizuje zdobywanie  wiedzy i poszukiwanie prawdy. Gałązka nawiązuje do pasji  Patrona, umiłowania ojczystej przyrody i życia w zgodzie z naturą. Księgę okala złoty okrąg na którym umieszczony jest herb Gminy Mirzec. Wokół widnieje napis  Zespół Szkolno – Przedszkolny  imienia Oresta Kuźmaka w Jagodnem. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec zakończony jest metalowym okuciem z figurą orła.

Ślubowanie na sztandar złożyli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Dyrektor placówki Joanna Serafin-Sieczka przedstawiła postać patrona Oresta Kuźmaka – wieloletniego nauczyciela, kierownika i pierwszego dyrektora Szkoły Podstawowej w Jagodnem. W Jagodnem pracował blisko 50 lat, w tym 44 lata na stanowisku kierowniczym. Jako kierownik szkoły doprowadził do końca budowę systemem gospodarczym nowoczesnej szkoły. Szkoła ta była wzorowo zagospodarowana i dobrze wyposażona. Duże zasługi miał w dziedzinie oświaty rolniczej. Założył i prowadził szkolne gospodarstwo ogrodnicze. Rozgłos przyniosły mu plantacja morwy i hodowla jedwabników. Swój czas poświęcał również na działalność społeczną. W latach 1928-1939 działał czynnie w organizacji młodzieżowej „Wici”, w miejscowym Kółku Rolniczym, w związkach zawodowych, radach narodowych, ruchu ludowym. Za wzorową pracę zawodową i społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli złożyła kwiaty przed tablicą upamiętniającą postać patrona, która została odsłonięta w 80.rocznicę istnienia szkoły.

Dyrektor Joanna Serafin-Sieczka wręczając kwiaty podziękowała wszystkim, którzy przez lata przychylili się do rozwoju placówki: byłym dyrektorom, emerytowanym nauczycielom oraz emerytowanym pracownikom szkoły. Szczególne podziękowania za współpracę, życzliwość i przychylność pani dyrektor skierowała do wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna oraz rodziny patrona, która przybyła na uroczystość a także radnej i sołtys Jagodnego Teresy Sieczki. Dyrektor podziękowała również Halinie Bąk, prezes firmy Cerrad, która współpracuje ze szkołą. Dzięki pomocy firmy Cerrad powstały: Aktywne Podwórko Szkolne i nowe schody w budynku szkoły, a w przygotowaniu jest remont świetlicy szkolnej. Słowa podziękowania usłyszeli także przedstawiciele Rad Rodziców, nauczyciele i wychowawcy pracujący obecnie w placówce, pracownicy Kuratorium Oświaty za wsparcie inicjatywy nauczania integracyjnego oraz społeczność sołectwa Jagodne. Rodzice uczniów podziękowali za pracę dyrektor Joannie Serafin-Sieczce.

Głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Mirosław Seweryn podkreślił, że szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzą atmosferę placówki. Gmina ze swojej strony stara się zapewnić jak najlepsze warunki nauczania. W ciągu ostatnich sześciu lat do szkoły w Jagodnem trafiły ponad dwa miliony złotych. Wójt podziękował także Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom za ufundowanie sztandaru dla szkoły z funduszu sołeckiego a następnie wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Zawiszą wręczył dyrektor Joannie Serafin-Sieczce talon na 4000 złotych do wykorzystania na potrzeby placówki.

Posłanka na Sejm Agata Wojtyszek gratulując pięknego jubileuszu i wyboru na patrona szkoły osoby znanej w społeczności lokalnej przekazała na ręce dyrektor szkoły książkę na temat papieża Jana Pawła II. Wyboru patrona pogratulowali społeczności szkolnej również przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, Stanisław Wojton członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. List od córki patrona z podziękowaniami za uczczenie pamięci Oresta Kuźmaka odczytała jego prawnuczka Anna Madejska. Wiesława Działak odczytała natomiast list od profesora Jana Władysława Wosia, który jako dziecko w czasie wojny mieszkał w Jagodnem. Emerytowana nauczycielka matematyki Barbara Janiec przytoczyła kilka swoich wspomnień związanych ze szkołą w Jagodnem. Za wybór patrona szkoły podziękowała przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Przygoda.

Przed zgromadzoną publicznością swoje talenty zaprezentowali uczniowie przedszkola, szkoły oraz absolwenci. Odgrywane scenki przypomniały historię szkoły od roku jej powstania do czasów obecnych. Spore emocje na widowni wzbudziła scenka na temat ludowych tradycji wielkanocnych ze śmigusem-dyngusem włącznie. Uczniowie otrzymali za swój występ ogromne brawa. Za przygotowanie inscenizacji podziękowała pracownikom szkoły dyrektor Joanna Serafin-Sieczka. Autorką scenariusza i reżyserką była Wiesława Działak, którą wspomogły Beata Stefańska, Aneta Płusa, Aleksandra Bochniak oraz panie pracujące w świetlicy pod przewodnictwem Małgorzaty Przygody. Scenę na temat zwyczajów wielkanocnych przygotowała Barbara Wiatr.

Ważną częścią jubileuszowego spotkania było wbijanie gwoździ na tablicy pamiątkowej upamiętniającej uroczystość. Do spełnienia tej zaszczytnej roli poproszeni zostali przedstawiciele władz, radni, dyrektorzy placówek prowadzonych przez gminę, emerytowani dyrektorzy, członkowie rodziny patrona. Spotkanie w sali gimnastycznej zakończył poczęstunek – jubileuszowy tort. Później było zwiedzanie szkoły, oglądanie prezentacji na temat jej historii, oglądanie wystaw fotografii z odległych szkolnych lat. Można było także zakupić publikację Jana Wosia „Cudem Ocaleni”. Datki zostały przeznaczone na urządzenie nowej świetlicy szkolnej.

O autorze

Exit mobile version