Wójt Gminy Mirzec zaprasza mieszkańców miejscowości Tychów Stary na zebranie wiejskie, które odbędzie w dniu 26.01.2022 r. (środa) o godz. 1700, w  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  im. K. Kupczyka w Tychowie Starym.

Tematem spotkania będzie omówienie kwestii dot. zamiaru likwidacji Filii w Tychowie Starym – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu.

O autorze

Exit mobile version