Podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2021 rok oraz plany na rok 2022 były głównymi tematami poruszanymi podczas zebrania członków OSP w Trębowcu.

Gościem zebrania, które odbyło się w sobotę 19 marca, był poseł Krzysztof Lipiec. Parlamentarzysta poinformował druhów ochotników o założeniach ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, między innymi dodatku ratowniczym do emerytury czy odznaczeniach państwowych dla druhów ochotników. W zebraniu uczestniczyli także wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, Paweł Kwapisz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, Tadeusz Sobczyk, prezes ZOSP RP, Paweł Staszałek, komendant gminny ZOSP RP, Stanisław Seweryn radny oraz sołtys z Trębowca.

Sprawozdanie z działalności OSP w Trębowcu w 2021 roku przedstawił prezes jednostki Sławomir Paszkowski. W ubiegłym roku zrealizowano założone plany. Dla jednostki, dzięki funduszom pozyskanym z różnych źródeł, zakupione zostały ubrania specjalne ochronne, buty strażackie, hełm, aparaty powietrzne, dwa klimatyzatory, kuchenka indukcyjna, wózek kelnerski, sprężarka. Jednostka ufundowała tablicę pamiątkową na stulecie szkoły w Trębowcu. Strażacy uczestniczyli w roznoszeniu ulotek na temat Covid-19 oraz pięć razy wyjeżdżali do akcji. Brali także udział w uroczystościach gminnych oraz religijnych.

Prezes Sławomir Paszkowski podziękował za współpracę i przychylność władzom gminy z wójtem Mirosławem Sewerynem, radnym z przewodniczącym Janem Zawiszą, radnemu i sołtysowi z Trębowca Stanisławowi Sewerynowi.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Paweł Kwapisz przedstawił statystyki dotyczące zdarzeń w powiecie starachowickim w ubiegłym roku, mówił także o ustawie o OSP i planowanych w 2022 roku szkoleniach dla druhów ochotników.

Za zaangażowanie w sprawy OSP oraz gminy strażakom z Trębowca podziękował wójt Mirosław Seweryn. Wójt odniósł się do planów umieszczenia w strażnicach OSP na terenie gminy Mirzec 90 obywateli Ukrainy oraz planów przeprowadzenia szkolenia z pomocy medycznej dla druhów. Co do inwestycji planowanych w OSP w Trębowcu, ma zostać wykonany audyt energetyczny budynku, umożliwiający w przyszłości zmianę ogrzewania budynku na pompę ciepła. Planowany jest także montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku strażnicy.

Ze swojej strony druhowie OSP z Trębowca wnioskują o zakup dwóch aparatów powietrznych, ubrań galowych, sprzętu i umundurowania strażackiego, wyciągu spalin do garażu, bramy przesuwnej do garażu oraz naprawę schodów.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza zadeklarował gotowość Rady Gminy w Mircu do wspierania działań druhów ochotników. Komendant gminny ZOSP RP Paweł Staszałek odniósł się do planów zorganizowania zawodów pożarniczych oraz obozu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wójt Mirosław Seweryn wraz z prezesem ZOSP RP Tadeuszem Sobczykiem oraz komendantem gminnym ZOSP RP Pawłem Staszałkiem wręczyli odznaczenia „Wzorowy strażak” druhom Mieczysławowi Rosińskiemu i Piotrowi Lechowi. Pogratulował też nowo przyjętym do jednostki sześciu członkiniom.

O autorze

Exit mobile version