Obydwa zebrania związane były ze zmianą nazw przedsięwzięć realizowanych w 2021 w ramach funduszy sołeckich wsi. Pierwotnie mieszkańcy Ostrożanki zdecydowali o tym, że z funduszu sołeckiego wyposażą Klub Tradycji i Nowoczesności w Ostrożance oraz doposażą stołówkę w Szkole Podstawowym w Tychowie Starym, gdzie chodzą dzieci z Ostrożanki. Ponieważ jednak szkoła pozyskała na ten cel środki z rządowego programu o nazwie „Posiłek w szkole i w domu”, na zebraniu wiejskim w Ostrożance postanowiono, że całość funduszu sołeckiego w wysokości 28 617,30 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania ”Zakup wyposażenia pod potrzeby Klubu Tradycji i Nowoczesności w Ostrożance”.

Z tego samego powodu zaszła potrzeba zmiany nazwy przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w budżecie gminy Mirzec na rok 2021 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tychów Stary.  Nowa nazwa zadania brzmi: ”Wykonanie remontu stołówki w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”.  Zostanie na ten cel przeznaczone 46 913,00 zł.

O autorze

Exit mobile version