Podobnie jak w zeszłym roku w Urzędzie Gminy w Mircu udzielane bada nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne porady obywatelskie.

Dyżury prawnika w Urzędzie Gminy w Mircu (sala konferencyjna, parter) odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl

Istnieje również możliwość zapisów za pośrednictwem strony internetowej.

Zapisy on-line:

Od 1 stycznia 2023 roku powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji:

PUNKT NR 1 (mieszczący się w trzech lokalizacjach):

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez radców prawnych, adwokatów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Porad udzielają adwokaci.

PUNKT NR 3

W Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 16 (parter) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Porad udzielają osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

WAŻNE: Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (0 41) 276 09 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl i za pośrednictwem strony internetowej.

Zapisy on-line:

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Dokumenty do pobrania

O autorze

Exit mobile version