Wielki sukces zdolnych śpiewających młodych ludzi z gminy Mirzec. Z festiwalu w Kole przywieźli dwie Złote i jedną Srebrną Strunę.

III Harcerski Festiwal Piosenki „Bez gitary ani rusz” odbył się w sobotę 28 maja. Gminę Mirzec reprezentowały trzy zespoły: „Daleko jeszcze”, „Zespół Wokalny „Happy” oraz 104 Artystyczna Drużyna Harcerska. Zespół „Daleko jeszcze” występujący w kategorii zespołów do 12 roku życia wyśpiewał Złotą Strunę. Złotą strunę w kategorii od 13 do 18 lat wywalczyły dziewczyny z zespołu Wokalnego „Happy”. W tej samej kategorii Srebrna Struna przypadła 104 Artystycznej Drużynie Harcerskiej. Warto dodać, że w festiwalu o nagrody rywalizowało 38 zespołów.

– Jesteśmy przeszczęśliwi i dumni – mówi Małgorzata Spadło, która wraz z mężem Piotrem jest opiekunką wszystkich śpiewających grup, działających pod egidą Biblioteki i Ośrodka Kultury w Mircu. – Dziękujemy panu wójtowi za ufundowania przejazdu na festiwal, dziękujemy za wszelką pomoc pan dyrektor Biblioteki i ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorocie Tomaszewskiej. Pragniemy także podziękować dyrektorom i gronom pedagogicznym szkół, do których uczęszczają członkowie zespołów za wsparcie, przychylność i kibicowanie. Podziękowania składamy na ręce dyrektor szkoły w Mircu Alicji Raczyńskiej, dyrektor szkoły w Osinach Zofii Siwiec, dyrektor szkoły w Gadce Edyty Drożdżał i dyrektora szkoły w Tychowie Starym Sławomira Majchrzaka.

Zespół „Daleko jeszcze” tworzą: Weronika Minda, Zofia Błach, Amelia Ślawska i Julia Jabłońska.

W Zespole Wokalnym „Happy” śpiewają: Oliwia Pisarska, Oliwia Dolega, Alicja Kukla, Aleksandra Stępień, Lena Spadło, Julia Gwóźdź, Zuzanna Gwóźdź, Aleksandra Stompor i Laura Nobis.

104 Artystyczną Drużynę Harcerską na festiwalu w Kole reprezentowali: Monika Duś, Zuzanna Stopmor, Paweł Drożdżał, Zuzanna Surdy, Paulina Gralec i Igor Kozieł.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich opiekunom!

Fot. Kolskie Fakty, Małgorzata i Piotr Spadłowie

O autorze

Exit mobile version