Uroczystości upamiętniające 159. rocznicę Powstania Styczniowego odbyły się w sobotę 22 stycznia w Mircu.

Organizatorami obchodów byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec. Obchody ważnej dla mirzeckiej społeczności rocznicy, które połączono z V Gminnym Koncertem Kolęd, odbyły się w hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mircu. Spotkanie poprowadziła dyrektor mirzeckiej szkoły Alicja Raczyńska. Wśród gości obecnych na uroczystości byli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, zastępca wójta Anna Piątek, dyrektor biura poselskiego posła Krzysztofa Lipca Małgorzata Pruś oraz uczestnicy Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 Szydłowiec – Wąchock na czele z Komendantem Głównym starszym inspektorem Związku Strzeleckiego Romanem Burkiem, starszym kompanijnym Związku Strzeleckiego Wojciechem Kozakiem, starszym kompanijnym Związku Strzeleckiego i komendantem oddziału Szydłowiec Andrzejem Górskim, kompanijnym Związku Strzeleckiego i członkiem Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego Rafałem Bociągiem, podpułkownikiem Wojska Polskiego Cezarym Konwą.

Na uroczystą wieczornicę w Mircu dotarli po trudach całodziennego marszu strzelcy i orlęta z oddziałów Związku Strzeleckiego: Radom, Kielce, Puławy, Częstochowa i Szydłowiec, którzy w szkole w Mircu już po raz czternasty spędzili noc przed wymarszem na niedzielne obchody Powstania Styczniowego w Wąchocku. W uroczystości uczestniczyli także radni Rady Gminy w Mircu, sołtysi oraz członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Mirzec.

Komendant główny Związku Strzeleckiego Roman Burek przekazał na ręce wójta Mirosława Seweryna chleb z charakterystycznym krzyżem – znakiem powstańców styczniowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mircu przygotowani przez Annę Kawalec, Małgorzatę Strzelec oraz Piotra Spadło przedstawili dla zebranych lekcję historii na temat wydarzeń Powstania Styczniowego oraz szczególnej roli, jaką odegrali w nim mirzeccy patrioci Jadwiga i Józef Prendowscy. Po zakończeniu lekcji dla wszystkich obecnych na widowni zorganizowano test wiedzy na platformie internetowej. Najlepsi jego uczestnicy: Adam Stachowicz, Dawid Wilk i Zespół Happy reprezentowany przez Julię Gwóźdź otrzymali nagrody ufundowane przez wójta gminy Mirzec z rąk dyrektor szkoły w Mircu Alicji Raczyńskiej.

Komendant Roman Burek ogłosił wyniki konkursów strzeleckiego i historycznego, zorganizowanych w ramach obchodów rocznicy Powstania Styczniowego. W konkursie strzeleckim najlepsze wyniki uzyskali (miejsca od pierwszego do piątego): Jakub Markwat, Oliwia Lisiecka, Oliwia Pietrzak, Bartosz Ściungło i Adrian Kowalik. W konkursie z wiedzy historycznej pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki przeprowadzonym po raz pierwszy on-line nagrodzeni zostali (miejsca od pierwszego do piątego): Martyna Zakrzewska ze Szkoły Podstawowej w Gadce, Katarzyna Zagajna ze Szkoły Podstawowej w Gadce, Magdalena Bilska ze Szkoły Podstawowej w Mircu , Martyna Rokita ze Szkoły Podstawowej w Małyszynie i Mateusz Gos ze Szkoły Podstawowej w Orońsku.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez oddział IPN w Lublinie, Związek Strzelecki oraz wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna. Na zakończenie tej części uroczystości poseł Krzysztof Lipiec podziękował młodzieży ze szkoły w Mircu oraz strzelcom za piękne kultywowanie patriotycznych tradycji. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed Pomnikiem Niepodległości w centrum Mirca i na grobie Józefa Prendowskiego na cmentarzu w Mircu. Cześć bohaterom oddała delegacja w składzie: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wójt gminny Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, Komendant Główny starszy inspektor Związku Strzeleckiego Roman Burek, podpułkownik Wojska Polskiego Cezary Konwa, zastępca wójta Anna Piątek, kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego Urzędu Gminy w Mircu Karolina Nosowicz-Kijewska.

O autorze

Exit mobile version