Mgła/smog zanieczyszczone powietrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 dla powiatu starachowickiego.

Do północy 10 stycznia 2024r. poziom PM10 w powietrzu może przekroczyć 150 µg/m3 (norma to 50 µg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych zalecane jest pozostanie w domu i ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. PM10 zawiera benzopireny, furany, dioksyny czyli rakotwórcze metale ciężkie. PM10 wpływa negatywnie na układ oddechowy -odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy.

O autorze

Exit mobile version