Świąteczne posiedzenie Rady Gminy w Mircu z koncertem kolęd

W świątecznej atmosferze rozpoczęły się grudniowe obrady Rady Gminy w Mircu. Z życzeniami i krótkim koncertem kolęd radnych odwiedzili członkowie Klubu Senior+.

Seniorzy wraz z kierownik Klubu Senior+ Anną Kawalec i instruktorką muzyczną Małgorzatą Spadło zaśpiewali kilka kolęd, przekazali świąteczny stroik na ręce przewodniczącego Rady Gminy Jana Zawiszy oraz życzenia świąteczne dla wszystkich zgromadzonych. Za odwiedziny gościom podziękowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, którzy złożyli im życzenia.

Najważniejszym punktem grudniowych obrad Rady Gminy było uchwalenie budżetu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024 – 2029.

Radni podjęli także uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023 – 2029, a także zdecydowali o przejęciu od Powiatu Starachowickiego zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej nr 1775T” oraz udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na organizację transportu zbiorowego oraz prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Podjęte zostały także uchwały w sprawach: zmian w Statucie Gminy, przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na 2024 rok, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mirzec.

Radni zdecydowali również o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, ustanowieniu gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, określeniu zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Radni wysłuchali informację wójta Mirosława Seweryna na temat jego działalności w okresie między sesjami, a także na temat podpisanych umów, złożonych wniosków, rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz podsumowania na temat złożonych interpelacji.

Zobacz galerię zdjęć z sesji

O autorze

Exit mobile version