Powiat Starachowicki w ramach projektu ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy’’ uruchomi Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Powiat pozyskał środki w wysokości 2.090.528,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach, których uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Celem projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno – kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie Województwa Świętokrzyskiego, a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

Dzięki realizacji projektu Powiat Starachowicki będzie mógł objąć wsparciem około 200 uchodźców. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023.

Zadania realizowane przez CPU w Powiecie Starachowickim:

1. Usługa asystenta wspierającego po wytyczeniu ścieżki integracyjnej (pomoc organizacyjna, w załatwianiu spraw urzędowych, prawnych i.in.),

2. Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika,

3. Tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego na język polski,

4. Tłumacz ukraińsko-polski,

5. Kurs/nauka języka polskiego – poziom podstawowy,

6. Porady psychologiczne,

7. Porady prawne,

8. Kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie podniesienie kwalifikacji i kompetencji(dokształcające),

9. Pomoc socjalno-bytowa dla uczestników projektu,

10.Organizacja dojazdu (transportu) uczestników na spotkania i warsztaty,

11.Integracja społeczna i kulturalna.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Informacje dot. rekrutacji do projektu można uzyskać w Biurze Polityki i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. Borkowskiego 4, tel. 41 276 09 41, 41 276 09 44, e-mail: swietokrzyskiedlaukrainy@powiat.starachowice.pl

plakat-pomoc-ukraina

O autorze

Exit mobile version