Podsumowanie działalności w 2021 roku i omówienie planów na 2022 rok były głównymi tematami poruszanymi podczas zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, Paweł Kwapisz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, Tadeusz Sobczyk prezes ZOSP RP, Paweł Staszałek komendant gminny ZOSP RP, radny powiatowy z Osin Dariusz Stachowicz, radny Rady Gminy w Mircu Mieczysław Strycharski oraz sołtys Osin Roman Stompor.

Zebranie poprowadził naczelnik OSP Jarosław Dudek, który przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w 2021 roku. W ubiegłym roku druhowie OSP Osiny brali udział w ośmiu akcjach ratowniczych, w tym trzech poza terenem gminy Mirzec. Uczestniczyli także w akcji roznoszenia ulotek informujących o Covid-19. Dla OSP Osiny rok 2021 był wyjątkowo bogaty w inwestycje. Zakończyła się termomodernizacja remizy, przebudowano wjazd do garażu w strażnicy, zakupiono wyposażenie do pomieszczeń na piętrze budynku oraz zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Druhowie zakupili także ubrania specjalne, hełmy i buty. W ramach prac społecznych przeprowadzili prace porządkowe przed budynkiem strażnicy. Plany na przyszłość to zakup masztu flagowego, założenie alarmu w budynku strażnicy w celu lepszej ochrony mienia, zakup motopompy pływającej oraz czterech szafek strażackich. W planach jest także porządkowanie terenu przed i za budynkiem remizy oraz wymiana ogrodzenia. Zarząd OSP w Osinach w głosowaniu uzyskał absolutorium.

W 2021 roku indywidualny sukces odniósł druh Hubert Celuch, który zajął dziesiąte miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Druh odebrał wyróżnienie z rąk naczelnika Jarosława Dudka oraz gratulacje od zaproszonych gości i druhów OSP Osiny.

Paweł Kwapisz, przedstawiciel PSP w Starachowicach podsumował statystyki dotyczące działalności PSP w Starachowicach oraz OSP w Osinach za 2021 rok. Omówił także założenia ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza podziękował wójtowi za skutecznie pozyskiwanie dofinansowań z różnych źródeł, dzięki czemu remiza i wyposażenie OSP w Osinach mogą stanowić wizytówkę gminy.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podkreślił, że cieszy się, że dzięki wysiłkom wielu osób w OSP w Osinach udało się przeprowadzić rekordowo dużo inwestycji. Wójt podziękował druhom za zaangażowanie i zaapelował o jedność, współpracę i współdziałanie na rzecz wspólnego dobra a także pogratulował sukcesu druhowi Hubertowi Celuchowi.

O autorze

Exit mobile version