Zebranie podsumowujące działalność OSP Gadka odbyło się w piątek 25 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.

Spotkanie poprowadził prezes OSP w Gadce Marek Łabęcki. W zebraniu udział wzięli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Andrzej Pyzik, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, Paweł Staszałek komendant gminny ZOSP RP, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik, sołtys Alicja Górska, Elżbieta Bilska przewodnicząca Rady Soleckiej, czynni i honorowi członkowie OSP w Gadce.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce przedstawił prezes Marek Łabęcki. Jednostka liczy 42 druhów zwyczajnych. W akcjach może brać udział 14 druhów, w tym jedna druhna. Jednostka OSP Gadka prowadzi dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewczęcą i chłopięcą. W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła w 18 wyjazdach, w tym czterech wyjazdach alarmowych. Druhowie brali udział w uroczystościach gminnych i religijnych a także zabezpieczali przejazd samochodów zabytkowych Legenda Stara, Bieg po Ziemi Mirzeckiej oraz brali udział w pokazie sprzętu strażackiego podczas Święta Gminy Mirzec.

W 2021 roku dla jednostki zakupiono osiem ubrań specjalnych, agregat prądotwórczy, łom typu Hooligan, stojak hydrantowy do hydrantu podziemnego. W remizie OSP zamontowany został monitoring a także alarmowanie wewnątrz budynku. Zakupiono także krzewy i ziemię, które zostały wykorzystane do uporządkowania otoczenia strażnicy. Druhowie wymienili jarzeniówki w budynku, a członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dbali o utrzymanie porządku w remizie i wokół niej.

W 2022 roku planowany jest zakup mundurów galowych oraz czterech ubrań specjalnych i węży strażackich. Druhowie planują też wykonanie odpływów wody deszczowej oraz remont sali spotkań. Zarząd OSP w Gadce otrzymał jednogłośne absolutorium.

Głos zabrali zaproszeni goście. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował strażakom z Gadki prężnej działalności i zaangażowania w sprawy jednostki oraz społeczności lokalnej. Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Pyzik przedstawił statystyki zdarzeń za 2021 rok dla powiatu starachowickiego i gminy Mirzec, a także omówił założenia ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Komendant gminny ZOSP RP Paweł Staszałek przekazał informację o warunkach ubiegania się o przyznanie dodatku ratowniczego do emerytury.

O autorze

Exit mobile version