Remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem to plan druhów ochotników na 2022 rok.

Zebranie sprawozdawcze odbyło się w piątek 25 marca w remizie OSP w Jagodnem. W zebraniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Pyzik, prezes ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, komendant gminny ZOSP RP Paweł Staszałek, radna i sołtys Jagodnego Teresa Sieczka oraz przewodniczący rady sołeckiej Marian Sieczka.

Sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Jagodnem przedstawiła prezes Renata Witkowska. Jednostka liczy 31 członków, w tym cztery kobiety. W zeszłym roku zakończyły się prace przy termomodernizacji strażnicy. Zakupiono także węże pożarnicze, dwie prądownice oraz pachołki drogowe. W ramach prac społecznych strażacy uporządkowali teren wokół budynku remizy po ocieplaniu strażnicy a także na bieżąco dbali o otoczenie budynku i utrzymanie porządku w garażu. Druhowie brali udział w spotkaniach ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Gminnym Dniu Strażaka, uroczystościach religijnych,  spotkaniu opłatkowym oraz święcie pieczonego ziemniaka. Współorganizowali także zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy. W 2022 roku planowane są zakupy węży strażackich oraz prostownika samochodowego a także remont sali głównej i zaplecza remizy oraz malowanie pomieszczeń. Zarząd OSP w Jagodnem w głosowaniu otrzymał jednogłośne absolutorium.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował druhom ochotnikom za zaangażowanie w sprawy jednostki oraz społeczności lokalnej oraz podsumował inwestycje, które przy udziale pieniędzy z budżetu gminy oraz środków pozyskanych z różnych źródeł udało się przeprowadzić w OSP w Jagodnem w ostatnich latach. O warunkach ubiegania się o przyznanie dodatku ratowniczego do emerytury poinformował zebranych zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Pyzik. Komendant gminny ZOSP RP Paweł Staszałek przybliżył kwestie udziału w szkoleniach dla ochotników oraz udziału w zawodach pożarniczych, a także organizacji obozów dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zebranie było okazją do wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się druhów. Jarosław Płusa otrzymał Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa. Renata Wziątek otrzymała Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa. Odznakę za wysługę 20 lat otrzymał druh Jarosław Tarabasz. Marek Tarabasz otrzymał odznakę za wysługę 40 lat. Bartłomiej Rafalski został nagrodzony za pracę na rzecz OSP w Jagodnem.

O autorze

Exit mobile version