W dniu 22.03.2021r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił  nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020 -2024.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i  wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania

Na koszty kwalifikowane w drugim naborze składają się zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania, wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Okres kwalifikowalności kosztów  01.06.2020 r. – 30.06.2024 r.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach:

Kliknij link: http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-moja-woda/423-nabor/1066-program-moja-woda-2-0

lub w Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Funduszu mieszczącym się w Starachowicach, parter pok. nr 6 Urząd Miejski, ul. Radomska 45, tel.: 788 686 944.

Program MOJA WODA

O autorze

Exit mobile version