W czterech salach zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mircu w ramach inicjatywy lokalnej zostały zamontowane rolety termoizolacyjne.

Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Mirzec I zrealizowała zadania zaplanowane w ramach inicjatywy lokalnej. Do czterech sal, w których odbywają się zajęcia dla grup przedszkolnych zakupiono i zamontowano rolety termoizolacyjne, które ułatwią funkcjonowanie dzieciom i ich opiekunom w czasie słonecznych, upalnych dni. Dodatkowo na schody wejściowe do budynku zakupiono gumowe antypoślizgowe wycieraczki. Całkowita wartość zadania to 5 580,60 zł. Wkład gminy Mirzec wyniósł 3 650,00 zł. Pozostałą część kwoty stanowi wkład pracy członków grupy inicjatywnej.

O autorze

Exit mobile version