Umoowy na realizację zadań w ramach rocnzego programu wspóracy podpisały przedstawicielki Stowarzyszenia Wspólnie dla gminy Mirzec

W ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi zorganizowanych zostanie w tym roku 10 wydarzeń sportowych, kulturalnych, o charakterze integracyjnym oraz społecznym.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz umowy z przedstawicielami trzech organizacji z gminy Mirzec: Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, Stowarzyszeniem na rzecz odnowy zabytków Parafii Świętego Leonarda w Mircu, Mirzeckim Towarzystwem Sportowym „LEONARD”.

Najwięcej inicjatyw dla mieszkańców gminy zrealizuje Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”. Umowy podpisały prezes stowarzyszenia Sylwia Błach oraz wiceprezes Małgorzata Spadło.

W pierwszych dniach czerwca w ramach projektu „Dorośli Dzieciom w Dniu Dziecka” przy placówkach edukacyjnych w gminie zorganizowany zostanie cykl pikników dla najmłodszych mieszkańców gminy Mirzec. Przyjedzie Zaczarowany Autobus, będą gry i zabawy, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, wata cukrowa i popcorn. Koszt organizacji pikników to 6 220 zł, Gmina Mirzec przekaże na ten cel 5 500 zł.

Latem zorganizowany zostanie „Rekreacyjny rajd rowerowy po gminie Mirzec”. Wytyczona zostanie trasa prezentująca walory ziemi mirzeckiej, a uczestnicy rajdu spotkają się w wyznaczonym miejscu na integracyjnym ognisku. Koszt organizacji wydarzenia to 7 858,70 zł, Gmina dofinansuje organizację wydarzenia kwotą 7 000 zł.

W ramach projektu „Pielęgnujemy naszą lokalną tradycję i kulturę” zostaną zorganizowane dwie imprezy. Latem w Małyszynie odbędzie się Festiwal Folkloru w Gminie Mirzec. W przeglądzie wezmą udział zespoły z terenu powiatu starachowickiego, które zaprezentują swój dorobek kulturalny. Kilka tygodni później w Gadce zorganizowany zostanie Przegląd solistów. Wezmą w nim udział wszyscy chętni soliści z terenu całej Gminy Mirzec. Gmina Mirzec dofinansuje organizację wydarzeń kwotą 6000 złotych. Koszt całkowity projektu to 6 700 zł.

W październiku zorganizowany zostanie „Aktywny Dzień Seniora” promujący zdrowy i aktywny tryb życia. Koszt organizacji wydarzenia to 7 858,70 zł, Gmina Mirzec dofinansuje wydarzenie kwotą 7 000 zł.

Bardzo ciekawie zapowiada się projekt „Mirzec – czujesz to?”, nakierowany na promocję gminy Mirzec. Planowane są działania wydawnicze oraz nakręcenie teledysku do piosenki promującej gminę Mirzec. Pula środków przeznaczonych na projekt to 5600 zł, z czego 5 000 zł to dofinasowanie z budżetu Gminy Mirzec.

Trzy projekty sportowe zrealizuje Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „LEONARD”, w imieniu którego umowy podpisali prezes Damian Szyszka i sekretarz Mariusz Sikora. Będą to imprezy cykliczne, które już wpisały się w kalendarz wydarzeń w gminie Mirzec. Zorganizowane zostaną: „Puchar Gór Świętokrzyskich w Minipiłce siatkowej pod patronatem Wójta Gminy Mirzec”, „Turniej skrzatów o puchar Wójta Gminy Mirzec” i „Turniej piłkarski „Memoriał im. Mirosława Cedry-Mirzec 2024”. Organizacja każdego ze sportowych eventów będzie kosztować 2 240 zł, z czego Gmina dofinansuje po 2 000 zł.

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz odnowy zabytków Parafii Świętego Leonarda w Mircu umowy podpisały prezes Anna Kawalec i wiceprezes Irena Tarabasz. Stowarzyszenie wzorem ubiegłych lat zorganizuje „Plener malarski dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mirzec” Koszt organizacji wydarzenia to 1850 złotych, dofinasowanie z gminy Mirzec wyniesie 1500 zł.

W najbliższych dniach podpisana zostanie także umowa ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności, które zrealizuje projekt „Wsparcie zorganizowania pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób”. Koszt projektu to 5 000 zł, gmina dofinansuje go kwotą 1 000 zł.

Zobacz więcej zdjęć

O autorze

Exit mobile version