W najbliższy czwartek, tj. 19 sierpnia 2021 roku na terenie gminy Mirzec odbędzie się rajd nordic walking. Początek o godzinie 17.00 na placu za Domem Kultury. Organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu”, który realizuje projekt współpracy “Marsz po zdrowie” promujący zdrowy tryb życia. Rajdy w najbliższym tygodniu będą odbywać się w każdej z gmin należących do LGD “Razem na Piaskowcu”.

W programie znajdują się m.in.:

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek czy umiejętności poruszania się z kijkami, ponadto zapewniają kijki.

plakat promujący rajdy:

O autorze

Exit mobile version