Na uroczystej zbiórce przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach strażacy z OSP w Tychowie Starym odebrali oficjalnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a druhowie z OSP w Osinach promesę na zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przekazania samochodu i promesy dokonali wojewoda Zbigniew Koniusz oraz zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk w obecności wójta Mirosława Seweryna oraz przewodniczącego RG w Mircu Jana Zawiszy. OSP w Tychowie Starym reprezentował dh prezes Tadeusz Sobczyk, a OSP w Osinach dh Marcin Driański.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach na zakup w 2021 r. nowego samochodu otrzymała promesę o wartości 595 tys. zł oraz 200 tys. z budżetu gminy Mirzec.

Na czwartkowej uroczystości w Kielcach strażakom z województwa świętokrzyskiego przekazano w sumie 36 pojazdów (30 dla OSP i 6 dla PSP) za ponad 30 milionów zł. Część z nich  została już kupiona, jak wóz bojowy dla OSP w Tychowie Starym lub wkrótce zostanie kupiona, jak samochód dla OSP w Osinach.

Nowe samochody poświęcił wojewódzki kapelan strażaków ks. Marek Mrugała.

W uroczystości wzięli udział również posłowie: Agata Wojtyszek, Krzysztof Lipiec, Marek Kwitek, Andrzej Kryj, Bartłomiej Dorywalski, Mariusz Gosek, senator Krzysztof Słoń oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś i komendant wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Ciosek, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach Jarosław Tokarczyk, komendant straży granicznej w Kielcach Daniel Wojtaszkiewicz, zastępca wojewódzkiego insp. drogowego Agata Wiśniowska a także samorządowcy województwa świętokrzyskiego.

O autorze

Exit mobile version