Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” prowadzi program wsparcia zatytułowany “Szychta” adresowany m.in. do stowarzyszeń, fundacji oraz OSP.

Pomysł na dofinansowanie może zgłosić każdy, kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej. Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji niekomercyjnej i mającej zdolność prawną (np. fundacji, stowarzyszenia itp.) Dofinansowanie można uzyskać na działania w ramach następujących obszarów:
* rozwój społeczności lokalnych
* ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
* bezpieczeństwo
* pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy kierować listem poleconym albo przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy fundacji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce – do 18 listopada 2021 r.
Regulamin i inne informacje na są na stronie: www.fundacjakaganek.pl

Kontakt i więcej informacji: fundacja@sksmkielce.pl, tel. 724 660 034.

O autorze

Exit mobile version