Nominację na dyrektora szkoły w Małyszynie z rąk wójta Mirosława Seweryna odbiera Katarzyna Rychlik.

Mirzeccy radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz omówili projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy w Mircu, która odbędzie się w piątek 25 sierpnia.

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy w Mircu odbyły się w poniedziałek 21 sierpnia. Obradowały: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rewizyjna oraz połączone Komisja Budżetu i Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury. Podczas posiedzenia połączonych komisji obecni byli dyrektorzy gminnych szkół. Nominacje dyrektorskie z rąk wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna odebrały Katarzyna Rychlik dyrektor Szkoły Podstawowej w Małyszynie oraz Katarzyna Niewczas dyrektor Szkoły Podstawowej w Trębowcu.

Radni jednogłośnie przyjęli informacje o audytach przeprowadzonych w placówkach oświatowych na terenie gminy Mirzec oraz kontrolach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu, informację Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za I półrocze 2023 roku, informację o działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za I półrocze 2023 roku, informację o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2023 roku. Pozytywnie zaopiniowane zostały: ocena stanu komunikacji zbiorowej na terenie gminy Mirzec, ocena przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego 2023/2024 oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał. Podczas sesji 25 sierpnia 2023 roku Rada Gminy w Mircu będzie głosować nad uchwałami finansowymi dotyczącymi zmiany w budżecie Gminy Mirzec na 2023r. oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023 – 2029. W programie sesji znalazło się także podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mirzec do projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Uchwala otwiera drogę do utworzenia wspólnie z gminami Pawłów i Wąchock klastra energii, a następnie do aplikowania o środki na rozwój instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej i na posesjach prywatnych.

Podczas posiedzeń komisji omówione zostały także sprawy różne.

Zobacz więcej zdjęć z posiedzeń komisji.

O autorze

Exit mobile version