Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wręczył podziękowania za promocję gminy Mirzec w 2020 roku. Odebrali je opiekunowie Zespołu Wokalnego Happy Małgorzata i Piotr Spadłowie, członkinie zespołu Happy.

Dziewczęta z Zespołu Wokalnego Happy pod kierunkiem instruktorów Małgorzaty i Piotra Spadłów przygotowały wyjątkowy koncert świątecznych kolęd i pastorałek, który można obejrzeć i posłuchać on-line. Zespół Wokalny Happy działa przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Mirzec. Nagrania odbyły się w Klubie Wiejskim NIWY w Tychowie Nowym a koncert nagrał i opracował Dariusz Kanclerz. Świąteczne dekoracje to zasługa pracowników Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. W skład zespołu wchodzą wokalistki: Julia i Zuzanna Gwóźdź, Alicja Kukla, Oliwia Dolega, Oliwia Pisarska, Aleksandra Stompor, Karolina Niewczas, Lena Spadło, Laura Nobis, Aleksandra Stępień.

Nagrodzeni z rąk wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna odebrali kupony upominkowe. Wójt pogratulował Małgorzacie i Piotrowi Spadłom i dziewczętom z Zespołu Wokalnego Happy skutecznej promocji gminy Mirzec oraz osiągniętych sukcesów, a także złożył życzenia wszelkiej pomyślności na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i 2021 rok.

O autorze

Exit mobile version