4 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu została popisana umowa pomiędzy Gminą Mirzec, reprezentowaną przez wójta Mirosława Seweryna  przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcz, a Tomaszem Marcinowskim wiceprezesem Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego Spółki Akcyjnej, który będzie wykonawcą inwestycji, w obecności radnych z Gadki Sylwii Błach i Marcina Drabika oraz dyrektor szkoły w Gadce Edyty Drożdżał.

Przedmiotem umowy jest „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem”.  Sala ma zostać wybudowana za 18 miesięcy. Koszt inwestycji – 4 985 187,92 zł.

W czasie spotkania popisana została także umowa z nadzorem budowlanym inwestycji.

Sala gimnastyczna w Gadce będzie po salach: w Jagodnem, Małyszynie, Mircu i Tychowie Starym piątym tego typu obiektem sportowym w gminie Mirzec.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

sportowa-polska

O autorze

Exit mobile version