Metalowy pojemnik w kształcie serca, przeznaczony na plastikowe nakrętki stanął przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu.

15 grudnia przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Mircu ustawiony został metalowy pojemnik w kształcie serca, przeznaczony na plastikowe nakrętki po napojach. Pomysłodawczynią inicjatywy była dyrektor szkoły Alicja Raczyńska, która zgromadziła ludzi gotowych wesprzeć innych. Pani dyrektor jako pierwsza wrzuciła do pojemnika partię nakrętek i serdecznie zachęca do tego wszystkich mieszkańców gminy Mirzec.

– Od wielu lat promujemy w naszej szkole działania na rzecz drugiego człowieka. Mając świadomość, że codziennie miliony plastikowych nakrętek po napojach ląduje w koszu na śmieci, angażujemy całą społeczność szkolną, by wykorzystać je w znacznie lepszy sposób. Zbieramy je. Nasza zbiórka przyczyniła się między innymi do pozyskania wózka elektrycznego dla naszej uczennicy. Teraz do tej wyjątkowej akcji zapraszamy wszystkich mieszkańców Mirca i gminy. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Mircu stanęło piękne czerwone serce – symbol i miejsce do dzielenia się dobrem w prosty sposób – powiedziała Alicja Raczyńska.

Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inicjatywy, a w szczególności: panu Konradowi Kozikowi z firmy „Darnok-Spaw” z Mirca za bezpłatne wykonanie całej konstrukcji, panu Dariuszowi Majewskiemu z firmy „M2” z Mirca, pani Anecie Lewandowskiej z firmy Foto-Video „ARWI” oraz pani Justynie Kwapień, agentce ubezpieczeniowej za przekazanie środków finansowych na zakup materiałów, radnym z Mirca: pani Annie Kawalec, panom: Marcinowi Gwoździowi, Piotrowi Krukowi, Marianowi Stomporowi, członkom i opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego przy Szkole Podstawowej w Mircu.

Foto: SP Mirzec

O autorze

Exit mobile version