Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo tu >>

O autorze

Exit mobile version