Historyczne wydarzenie w sołectwie Gadka. W sobotę 3 czerwca oficjalnie przekazano do użytkowania nowoczesną salę gimnastyczną wraz z zapleczem.

W uroczystości uczestniczyło wielu przyjaciół szkoły, uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Gości przywitali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gadce Edyta Drożdżał oraz Sylwia Błach radna z Gadki. W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek, ksiądz Henryk Kołaziński proboszcz parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Gadce, Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza wraz z radnymi, radni powiatowi Ryszard Nowak i Dariusz Stachowicz, Sławomir Jama wizytator Kuratorium Oświaty, Małgorzata Pruś dyrektor Biura Poselskiego posła Krzysztofa Lipca, Anna Piątek sekretarz Gminy Mirzec, Urszula Barszcz skarbnik Gminy Mirzec, Tomasz Marcinowski wiceprezes Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego, Jacek Karek kierownik budowy oraz Łukasz Pocheć inżynier budowy obiektu, Agata Mundzik kierownik Centrum Usług Wspólnych, Dorota Tomaszewska dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec, Anna Rokita dyrektor Ośrodka Zdrowia w Mircu, Ewelina Strycharska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, Teresa Gach przewodnicząca oddziału gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, aspirant sztabowy Marcin Markowski kierownik Posterunku Policji w Mircu, przewodnicząca Rady Sołeckiej Elżbieta Bilska, sołtys Gadki Alicja Górska, Elżbieta Zagajna przewodnicząca Koła Gospodyń „Kumosie” w Gadce wraz z członkiniami koła, Marek Łabęcki prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce wraz z druhami, Piotr Gąsowski instruktor muzyczny, sponsorzy uroczystości Tomasz Błach, Patrycja Drożdżał, Kamil Kubicz, Marek Łabęcki, Mariusz Nowak i Janina Rzeżawska. Nie zabrakło uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli ze szkoły w Gadce. Obecni byli także dyrektorzy oraz nauczyciele z innych szkół w gminie.

Uroczystość poprowadziła Małgorzata Spadło nauczycielka Szkoły Podstawowej w Gadce. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, w skład którego weszli Katarzyna Zagajna, Zuzanna Wiatr i Jakub Potrzeszcz, zebrani odśpiewali hymn narodowy. Nowy obiekt poświęcił ksiądz Henryk Kołaziński, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Gadce. Goście obejrzeli prezentację multimedialną przypominającą etapy powstawania sali gimnastycznej, po czym Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji przedstawił informacje na temat kosztów budowy oraz parametrów technicznych obiektu.

Pięknie zaprezentowali się uczniowie szkoły, którzy przedstawili brawurowo przygotowany program artystyczny. Występy powstały pod kierunkiem Małgorzaty Spadło. Scenariusz przygotowały Beata Paszkowska oraz Renata Iwoła. Młodzi sportowy oraz występujące po nich panie z zespołu „Kumosie” otrzymali wielkie brawa.

Z sprawne przeprowadzenie tak potrzebnej dla społeczności szkolnej inwestycji wójtowi Mirosławowi Sewerynowi oraz radnym rady Gminy w Mircu podziękowała dyrektor Szkoły Edyta Drożdżał. Szczególne podziękowania, kwiaty oraz statuetki z rąk uczniów otrzymali sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek oraz Tomasz Marcinowski wiceprezes Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego. Uczniowie szkoły wraz z dyrektor podziękowali także radnym z Gadki: Sylwii Błach oraz Marcinowi Drabikowi, którzy otrzymali statuetki. Wszyscy radni Rady Gminy w Mircu otrzymali pamiątkowe medale.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował dyrektor szkoły Edycie Drożdżał za gospodarską opiekę nad obiektem w trakcie jego powstawania i życzył uczniom wielu chwil radości podczas użytkowania nowej sali gimnastycznej. Wójt wraz sekretarz Gminy Mirzec Anną Piątek przekazał na ręce dyrektor szkoły voucher na 5000 złotych z przeznaczeniem na sprzęt sportowy.

Wójt Mirosław Seweryn szczególnie podziękował posłowi na Sejm RP Krzysztofowi Lipcowi za pomoc w pozyskaniu środków rządowych, bez których budowa sali nie byłaby możliwa. Zgromadzeni usłyszeli wiele ciepłych słów od minister Anny Krupki, posła Krzysztofa Lipca, posłanki Agaty Wojtyszek, wizytatora Sławomira Jamy, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia oraz Tomasza Marcinowskiego. Za wysłuchanie głosu mieszkańców oraz ogromne wsparcie władzom gminy, parlamentarzystom oraz radnym podziękowała Sylwia Błach, radna i przewodnicząca Rady Rodziców gadeckiej szkoły. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości była degustacja okolicznościowego tortu.

Popołudnie upłynęło natomiast pod znakiem dobrej zabawy dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, które zorganizowało piknik dla mieszkańców. Były dmuchane zamki, pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu druhów ochotników z Gadki, popcorn, wata cukrowa i grillowane kiełbaski a także malowanie twarzy i włosów oraz brokatowe tatuaże.

Gmina Mirzec wybudowała salę przy udziale dofinasowania ze środków krajowych. Było to 2 387 000 złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 oraz 1 milion złotych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 5 737 582 złote. Gmina Mirzec z własnego budżetu wyasygnowała na ten cel blisko 2,4 miliona złotych, z czego około 700 000 złotych stanowiły koszty, które pojawiły się w trakcie trwania inwestycji. Były to roboty dodatkowe o wartości blisko 450 000 zł i waloryzacja inwestycji o wartości blisko 250 000 złotych.

W ciągu 18 miesięcy pracownicy Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego wybudowali salę gimnastyczną o powierzchni zabudowy 826,20 mkw. Sala, spełniająca funkcję pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej, posiada zaplecze sanitarne oraz dwie szatnie. Budynek nowej sali został połączony ze szkołą łącznikiem. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany został także teren w sąsiedztwie nowego budynku, gdzie wybudowano przestronny parking.

znaczki-fundusze-krajowe

O autorze

Exit mobile version