Przebudowana droga gminna w Osinach.

Po dziesięciu miesiącach intensywnych prac zakończyła się przebudowa ostatniego, trzeciego odcinka drogi gminnej prowadzącej przez Osiny.

Mieszkańcy mają do dyspozycji szeroką na pięć metrów drogę z poboczami i chodnikami dla pieszych o łącznej długości 3,3 kilometra od lasu do granicy województwa świętokrzyskiego.

W środę 26 lipca, na dwa miesiące przed planowanym terminem, odbył się odbiór wykonanych prac. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Dominik Podsiadło prezes firmy Budromost, Grzegorz Adamus wiceprezes Budromostu, radny z Osin Mieczysław Strycharski, inspektor nadzoru Mariusz Pająk, Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, sołtys sołectwa Osiny Roman Stompór, Marcin Markowski kierownik robót z firmy Budromost. Przedstawiciele firmy Budromost podsumowali zakres wykonanych prac, podkreślając, że podczas wykonywania robót zawsze reagowali na sugestie władz gminy oraz mieszkańców co do wprowadzenia optymalnych rozwiązań. Radny Mieczysław Strycharski i sołtys Roman Stompór podziękowali wójtowi Mirosławowi Sewerynowi oraz pracownikom firmy Budromost za sprawnie przeprowadzoną inwestycję, która znacznie poprawiła komfort użytkowników drogi.

W ramach trzeciego etapu przebudowy drogi gminnej w Osinach przeprowadzono prace na odcinku o długości 1309 metrów od kościoła do granicy z gminą Mirów i zarazem województwem mazowieckim. Powstała szeroka na pięć metrów droga z chodnikiem dla pieszych z jednej strony oraz umocnionym poboczem z drugiej strony jezdni, zamontowano pionowe i poziome oznakowanie. Droga została odwodniona za pomocą korytek krakowskich oraz rowów wyłożonych płytami ażurowymi. Przed każdą posesją i działką rolną powstały wyłożone kostką brukową zjazdy. Przed kościołem wybudowane zostały miejsca parkingowe.

Zakończenie prac zgodnie z umową planowane było na koniec września. Pracownicy firmy Budromost zakończyli przebudowę dwa miesiące wcześniej, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z drogi podczas wzmożonych prac polowych.

Gmina Mirzec na przebudowę trzeciego etapu przebudowy drogi gminnej przez Osiny otrzymała dofinasowanie w kwocie blisko 4 588 500 złotych z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wkład gminy Mirzec wyniósł 682 069,50 złotych. Łączne nakłady na ten cel wyniosą 5 270 569,50 złotych.

Podczas dwóch poprzednich etapów inwestycji przebudowano blisko dwa kilometry drogi, także przy znacznym udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

W pierwszej kolejności przebudowano odcinek o długości 1025 metrów od lasu do szkoły. W 2017 roku przebudowano kolejnych 998 metrów drogi od szkoły do kościoła za kwotę 1 825 000 złotych przy dofinansowaniu w wysokości 803 329 złotych pozyskanych z budżetu państwa w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. W 2021 roku zakończyły się prace przy przebudowie wjazdów na posesje na tym odcinku, a w rejonie Szkoły Podstawowej i Centrum Twórczości Ludowej powstały dwa bezpieczne przejścia dla pieszych. Prace kosztowały 328 199 złotych przy wkładzie własnym gminy 7 231 złotych. Pozostała kwota została pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2022 roku dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano również przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką 744, co także wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w sołectwie Osiny.

Dofinansowano z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

loga-Polski-Ład

Zobacz galerię zdjęć przebudowanej drogi w Osinach

O autorze

Exit mobile version