Druga sesja Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec odbyła się w piątek 31 marca.

Obrady poprowadził przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy w Mircu Dawid Figiel. Zaproszenie na obrady przyjęli wójt Mirosław Seweryn, sekretarz Gminy Anna Piątek, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy w Mircu Anna Kawalec oraz kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego Urzędu Gminy w Mircu Karolina Nosowicz-Kijewska.

Sprawozdanie z działalności MRGM od ostatniej sesji przedstawił przewodniczący MRGM Dawid Figiel. Młodzieżowi radni zainicjowali zorganizowanie imprezy integracyjnej dla młodzieży z gminy. Był to seans filmowy na Walentynki 2023. Impreza została zorganizowana pod patronatem wójta Gminy Mirzec we współpracy z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminny Mirzec. Walentynki 2023 odbyły się w klubie wiejskim „Niwy”. Wyświetlony został film „Mały książę”. Dla uczestników imprezy zorganizowane zostały przez młodzieżowych radnych gry i zabawy walentynkowe, poczęstunek w postaci popcornu o napojów oraz fotościanka. W zabawie udział wzięło 60 osób.

Młodzieżowa Rada Gminy Mirzec złożyła wniosek na organizację szkolenia i wyjazdu studyjnego dla członków MRGM do „Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego” organizowanego przez Fundację Instytut Świętokrzyski. Ten wniosek uzyskał akceptację, w kwietniu dwóch przedstawicieli MRGM weźmie udział w szkoleniach. Dodatkowo MRGM planujemy złożenie wniosków do „Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego” na organizację w gminie Mirzec wydarzenia integracyjnego oraz zorganizowanie konferencji aktywizującej młodzież.

Młodzieżowa Rada Gminy Mirzec podjęła uchwałę: w sprawie wniosku do Wójta Gminy o przyjęcie nowych członków Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec. Zgodnie ze Statutem MRGM członkowie Rady wybierani są w trybie naboru prowadzanego w sposób ciągły. MRGM może liczyć od 15 do 25 członków. Obecnie RGM liczy 15 członków. W ostatnim czasie do Urzędu Gminy w Mircu wpłynęły trzy wnioski. Wszystkie kandydatury spełniają warunki formalne. Wolne miejsce w Radzie może zostać uzupełnione przez kandydata powołanego przez Wójta Gminy Mirzec na uzasadniony, pisemny wniosek Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec.

Radni przyjęli także Plan pracy Młodzieżowej Rady Gminy Mirze na 2023 rok. Radny Michał Niewczas przedstawił swój autorski pomysł zorganizowania turnieju dla młodzieży z gminy Mirzec polegającego na bitwie na amunicję wodną. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował młodzieżowym radnym za dotychczasową działalność i aktywną postawę oraz zaprosił ich do włączania się w organizację gminnych wydarzeń.

O autorze

Exit mobile version