Do końca czerwca właściciele budynków mają obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na temat źródeł ciepła i źródeł spalania.

Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło 1450 właścicieli budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowane są źródła ciepła. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a za brak jej złożenia będzie grozić grzywna.

Ważne! Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca. W przypadku nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Deklarację można złożyć w formie papierowej osobiście w  Urzędzie Gminy w Mircu, pokój nr 314 ( tel. 41 276 71 80)  lub formie elektronicznej (profil zaufany, dowód elektroniczny) poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl

O autorze

Exit mobile version