Wójt Gminy Mirzec zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez gminę Mirzec.

O autorze

Exit mobile version