Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, mieszkańców gminy Mirzec zapraszamy na spotkanie poświęcone reaktywacji Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec.

W szczególności zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z gminy Mirzec, a także uczniów szkół średnich z terenu naszej gminy oraz radnych pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. Spotkanie odbędzie się w środę 27 kwietnia o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Mircu.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec, młodzieżowym radnym może zostać każdy, kto ukończył 14 lat, a nie ukończył 21 lat i jest mieszkańcem gminy Mirzec. Młodzieżowa Rada Gminy liczy 15 osób. Zasiadają w niej reprezentanci wszystkich sołectw, którzy wybierani są w głosowaniu tajnym. Celem Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec jest upowszechnianie zasad demokracji i idei samorządowej wśród młodzieży, integracja środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu i instytucji zewnętrznych, wspieranie i rozwijanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

O autorze

Exit mobile version