Gmina Mirzec otrzymała kolejne, trzecie już dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary – Tychów Nowy.

W piątek 30 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim umowę, na mocy której Gmina Mirzec otrzymała 32 000 złotych na przebudowę kolejnych 500 metrów drogi dojazdowej do pól w Tychowie Starym i Tychowie Nowym. Prace mają zostać wykonane w tym roku.

Droga do pól dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego jest sukcesywnie remontowana od 2019 roku. W 2019 wyremontowany został odcinek o długości 450 metrów, w 2020 roku kolejny odcinek o długości 500 metrów. Polna droga została utwardzona, wyprofilowana, powstały przy niej pobocza z kruszywa. W tym roku droga w podobnym standardzie wydłuży się o kolejne pół kilometra.

O autorze

Exit mobile version