Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podaje listę upraw zalecanych na 2022 rok dla województwa świętokrzyskiego.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. 2021, poz.129) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Izbą Rolniczą, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO, Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO)  do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2022 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego
i odmian mieszańcowych, grochu siewnego, bobiku i soi.

LOZ-2022

O autorze

Exit mobile version