Spółka Centralny Port Komunikacyjny informuje o trwających do 31 grudnia drugim etapie konsultacji społecznych dotyczących Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem konsultacji jest zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań mających wpływ na dalszy proces realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, w tym również wytyczenia korytarzy drogowych i kolejowych przechodzących przez województwo świętokrzyskie.

Z dokumentami można zapoznać się pod adresem https:www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl#raport

O autorze

Exit mobile version