Konferencja prasowa odbyła się w piątek, 4 sierpnia, w Mircu. Uczestniczyli w niej poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, radny sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, radna Powiatu Starachowickiego Agnieszka Kuś, radna Rady Gminy w Mircu Anna Kawalec.

Zakres dziewięciu inwestycji drogowych wraz z poziomem ich dofinansowania w kwocie aż 12 000 000 złotych przedstawił wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Poinformował o zakończonej inwestycji w Osinach w ramach trzeciego etapu przebudowy drogi gminnej. Na odcinku o długości 1309 metrów od kościoła do granicy z gminą Mirów i zarazem województwem mazowieckim powstała szeroka na pięć metrów droga z chodnikiem dla pieszych z jednej strony oraz umocnionym poboczem z drugiej strony jezdni, zamontowano pionowe i poziome oznakowanie, a także odwodnieniem i zjazdami do posesji. Gmina Mirzec na realizację tej inwestycji otrzymała dofinasowanie w kwocie blisko 4 588 500 złotych z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Ta wieloletnia inwestycja dała mieszkańcom ponad 3 300 metrów odnowionej drogi z chodnikiem dla pieszych, utwardzonym poboczem, odwodnieniem, zjazdami na posesje i działki z kostki brukowej oraz aktywnymi przejściami dla pieszych, która poprawi nie tylko codzienne jej użytkowanie ale i podniesie poziom bezpieczeństwa.

Następnie wójt Mirosław Seweryn opowiedział o zakończonym drugim etapie przebudowy drogi- łącznika- od drogi 744 do miejscowości Trębowiec Krupów. Inwestycja ta została zrealizowania z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 503 000,00 zł.

Kolejną zakończoną inwestycją z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych był remont drogi łączącej Trębowiec Mały z drogą wojewódzką 744. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 388 metrów szerokiej na pięć metrów drogi, z częściową wymianą podbudowy, przebudową przepustu i budową utwardzonego kostką pobocza, a także odtworzeniem pobocza z kruszywa, odwodnieniem i oznakowaniem drogi. Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 694 426 złotych.

Wójt gminy Mirosław Seweryn wspomniał o przebudowanych już przejściach dla pieszych, które w większości znajdują się na drodze wojewódzkiej 744 z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz Rządowego Programu „Razem bezpieczniej”, dzięki którym poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. W najbliższych miesiącach będą realizowane dwie inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa pieszych, tj. budowa przejścia dla pieszych w Mircu w rejonie Posterunku Policji i centralnego parkingu (dofinansowanie z programu „Razem bezpieczniej”) oraz budowa przejścia dla pieszych przed Szkołą Podstawową w Tychowie Starym (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych).

Wójt gminy Mirzec wspomniał o rozpoczętej a długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji w Mircu-Malcówkach na drodze powiatowej. Gmina Mirzec jako współrealizator przekazała na ten cel z własnego budżetu 800 000 złotych, Powiat Starachowicki zadeklarował udział w wysokości 400 000 złotych, natomiast całkowity koszt to niemal 4 000 000 złotych. Również w Mircu-Majoracie bardzo zaawansowane są prace remontowe na odcinku 1330 metrów. Na to zadanie gmina Mirzec uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości 1 478 374 złotych.

Niedługo zostaną rozpoczęte inwestycje drogowe, tj.: remont drogi gminnej na Krzewie (uzyskane niedawno dofinansowanie w wysokości 3 174 439 złotych z RFRDS), a także remont łącznika Mirzec-Poddąbrowa- Mirzec, ul. Langiewicza (pod lasem) przy udziale środków pochodzących z gminy Mirzec (powiat otrzymał 392 000 złotych dofinansowania z RFRDS).

Poza inwestycjami drogowymi w ostatnim czasie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie w wysokości 864 500 złotych na remont i konserwację wnętrza kościoła pw. Świętego Leonarda w Mircu.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował posłowi Krzysztofowi Lipcowi za udzielane doradztwo oraz wsparcie w procesie pozyskiwania środków na realizację inwestycji na terenie gminy Mirzec, które bez udziału środków zewnętrznych nie byłyby możliwe do realizacji. Za wsparcie podziękował również doradcy Wojewody Świętokrzyskiego i radnemu Sejmiku Województwa Andrzejowi Prusiowi, przewodniczącemu Rady Gminy w Mircu Janowi Zawiszy oraz radnym na czele z Anną Kawalec przewodniczącą Komisji zdrowia, kultury i oświaty Rady Gminy w Mircu.

Poseł Krzysztof Lipiec podkreślił, że dzięki rządowym funduszom gmina Mirzec pięknieje i szybko się rozwija, a skuteczność pozyskiwania środków to nie tylko profesjonalnie przygotowane wnioski, ale przede wszystkim realność potrzeb inwestycyjnych. Złożył podziękowania na ręce wójta gminy Mirzec za dobrą współpracę, zaangażowanie i zachęcił do sięgania po środki z rządowych programów w kolejnych naborach. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś pogratulował skuteczności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, zwrócił uwagę na potrzeby inwestycyjne w zakresie poprawy stanu dróg w województwie świętokrzyskim, na które dzięki rządowym środkom uda się odpowiedzieć i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Za pomoc przy pozyskiwaniu środków podziękowali także: przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, radna Powiatu Starachowickiego Agnieszka Kuś oraz radna Rady Gminy w Mircu Anna Kawalec.

O autorze

Exit mobile version