Integracja działań na rzecz opracowania inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz informacje o pracach nad Funduszami Europejskimi dla województwa świętokrzyskiego były przedmiotem spotkania Komitetu Sterującego.

Spotkanie odbyło się 22 listopada w Ostrowieckim Browarze Kultury. W spotkaniu wśród partnerskich 16 gmin brał udział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Gośćmi komitetu byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z dyrektorem  Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jackiem Sułkiem i jego zastępcą Tomaszem Januszem. Prelegenci przedstawili podział środków w programie  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 również w kontekście możliwości  dofinansowania dla MOF MP. Przedstawicielka  firmy Utila – wykonawcy Strategii ZIT MP oraz SUMP zrelacjonowała stan prac nad dokumentami strategicznymi będącymi w zaawansowanej fazie opracowań. Eksperci ze Związku Miast Polskich omówili ocenę wykonalności projektu „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny” W ramach tego strategicznego projektu gmina Mirzec opracowała fiszkę projektową „Powstanie szlaku  turystycznego od centrum Mirca do południowej części Wąchocka eksponując walor historyczno-przyrodniczy oraz rekreacyjny”.

W trakcie dyskusji gmina Mirzec podniosła również tematykę trasy regionalnej nr 150, na bazie której w kwietniu 2022 roku opracowano koncepcje dużego przedsięwzięcia w ramach MOF MP. W ramach tych działań gmina Mirzec złożyła zarys inwestycji związany z powstaniem turystycznej  trasy rowerowej do centrum Mirca.

O autorze

Exit mobile version