Spotkanie na temat pozyskania dotacji dla organizawcji pozarządowych w Urzędzie gminy W Mircu.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030, które odbyło się w piątek w Urzędzie Gminy w Mircu.

Spotkanie poprowadził Łukasz Bilski prezes Fundacji Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, który przedstawił możliwości pozyskania dotacji na różnorodne działania prowadzone przez organizacje pożytku publicznego. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przedstawiciele Mirzeckiego Towarzystwa Sportowego „Leonard”, Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Mirzec, Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętego Leonarda w Mircu, mirzeckiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec. Podczas spotkania omówiona została także kwestia przekształcenia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w stowarzyszenie, co umożliwi członkom tej organizacji ubieganie się o dotacje na organizację wydarzeń i działalność.

Zobacz więcej zdjęć ze spotkania

O autorze

Exit mobile version