Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna realizację II edycji projektu „HerOSI Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują wyłącznie obszary wiejskie na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji) tj. obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych określone na podstawie obowiązującego “Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego”.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia obejmującego:
1. szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2. wsparcie finansowe 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
3. wsparcie pomostowe do 16.800,00 zł netto przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.400,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Kontakt do biura projektu:
Targowa 18 w Kielach, parter, pokój nr 5
tel. 506 976 134.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne:
http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu/dokumenty-rekrutacyjne

O autorze

Exit mobile version