Mirzecka grupa na wyjeździe na jasnogórskie spotkania osób uzależnionych

54 osobowa grupa mieszkańcy gminy Mirzec, sympatyków i członków Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu uczestniczyła w  XXXIV Jasnogórskich Spotkaniach Osób Uzależnionych.

Spotkania odbywały się pod hasłem „ Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Uczestniczyły w nich osoby zmagające się z różnymi rodzajami uzależnień, osoby, które pokonały swoje słabości i teraz dzielą się wiedzą i wspomagają osoby chcące wyjść z uzależnień, członkowie rodzin, sympatycy. W programie spotkania znalazły się mitingi dla osób walczących z różnymi rodzajami uzależnień, po czym uczestnicy wydarzenia wzięli udział w drodze krzyżowej zakończonej mszą na placu przed Szczytem Jasnogórskim oraz Apelem Jasnogórskim.

Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu dzięki wsparciu z budżetu Gminy Mirzec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Zobacz więcej zdjęć

O autorze

Exit mobile version