Nauczyciele z Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach poprowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z przedszkoli w Mircu i Jagodnem.

9 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierując się troską o prawidłowy rozwój dzieci i kształtowanie nawyków właściwej postawy ciała, wystąpił z wnioskiem do starosty starachowickiego Piotra Babickiego o objęcie gimnastyką korekcyjną przez specjalistów z Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę Mirzec.

Propozycja została rozpatrzona pozytywnie. Na mocy zawartej umowy dotacji zajęcia prowadzone będą w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Mirzec. Gmina Mirzec pokryje koszty dojazdu nauczycieli do przedszkoli w Mircu i Jagodnem oraz koszty ich wynagrodzenia w łącznej wysokości 7.526,82 zł za okres od 1 marca do 30 czerwca 2021 roku oraz za okres od 1 października do 31 grudnia 2021 roku (przez czas siedmiu miesięcy).

Dzieci z przedszkoli będą mieć zapewnione przeprowadzenie badań diagnostycznych, zajęcia korygujące wady postawy, instruktaż wykonywania ćwiczeń oraz monitoring postępów. Zgodnie z umową, zajęcia ruchowe w Przedszkolu Publicznym w Mircu będą realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dodatkowo trzy godziny w miesiącu będą przeznaczone na realizację badań, monitoringu postępów oraz instruktaż. W przedszkolu w Jagodnem tygodniowo organizowana będzie godzina ćwiczeń ruchowych. Dodatkowa godzina miesięcznie będzie przeznaczona na badania, monitoring postępów i instruktaż.

Fot. MOGKiK

O autorze

Exit mobile version