Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w Forum Nowoczesnego Rolnictwa – Rolnictwo 4.0, które odbędzie się 29 maja w Politechnice Świętokrzyskiej.

Celem Forum jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz współpracy między różnymi sektorami zainteresowania rolnictwem.

Podczas Forum poruszone zostaną następujące tematy:

Nowoczesne metody produkcji rolnej: prezentacja innowacyjnych podejść w produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniających efektywność, ekologię oraz jakość produktów.

Transformacja technologiczna w rolnictwie: omówienie roli nowoczesnych technologii, takich jak big data, sztuczna inteligencja czy analiza danych w optymalizacji procesów rolniczych oraz zarządzaniu gospodarstwami.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju: dyskusja na temat konieczności harmonizacji rozwoju rolnictwa z ochroną środowiska, zachowaniem różnorodności biologicznej oraz promowaniem równowagi ekonomicznej.

Polityka rolno-spożywcza: analiza aktualnych trendów w polityce rolnej na poziomie krajowym, europejskim i globalnym oraz ich wpływu na producentów, konsumentów i środowisko.

Nowe modele biznesowe w rolnictwie: przedstawienie innowacyjnych podejść do prowadzenia działalności rolniczej, w tym rozwój agroturystyki, ekologicznych gospodarstw czy lokalnych sieci dystrybucji.

Forum-Nowoczesnego-Rolnictwa-Agenda-003

O autorze

Exit mobile version