Boisko Orlik w Mircu

Trzy szkoły z terenu gminy Mirzec uczestniczą w zajęciach sportowych w ramach Szkolnych Klubów Sportowych.

Gmina Mirzec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym na finasowanie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach programu Szkolnych Klubów Sportowych w Szkołach Podstawowych w Mircu, Tychowie Nowym i Małyszynie. Zajęcia prowadzone są od 1 marca 2022 roku do 15 grudnia 12022 roku z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej. Dzieci mogą korzystać z różnorodnych zajęć sportowych trwających 120 minut tygodniowo.

Wojewódzki Szkolony Związek Sportowy pokrywa koszty zatrudnienia instruktora oraz ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach. Gmina Mirzec poniesie koszty realizacji programu w wysokości 1500 złotych. 

Harmonogram zajęć:

Szkoła Podstawowa w Mircu – poniedziałki i środy od 17.35 do 18.35

Szkoła Podstawowa w Małyszynie – wtorki od 14.20 do 15.20 i czwartki od 13.45 do 14.45

Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym – wtorki od 15.30 – 16.30 i czwartki od godziny 15.15 do 16.15

O autorze

Exit mobile version