Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin), które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami:

– biernymi zawodowo (w tym m.in. kobiety przebywające na urlopie wychowawczym oraz uczniowie i studenci studiów stacjonarnych) lub

– osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy (w tym m.in. studenci studiów niestacjonarnych).

Dostępne formy wsparcia

1. Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)

– identyfikacja potrzeb i umiejętności uczestników projektu,

– diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego,

– identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.

2. Planowane szkolenia:

– Kurs gastronomiczny – przygotowywanie i serwowanie dań i deserów (40h),

– Kurs księgowy z elementami kadr (60h),

– Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP (64h)

– Kurs masażu klasycznego (40h)

– Monter pomp ciepła (30h)

– Inne – wynikające z IPD

3. Trzymiesięczne staże zawodowe – dla każdego uczestnika projektu

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)

– stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)

– poczęstunek podczas zajęć,

– materiały szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu,

– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu

– pokrycie kosztów badań lekarskich

– ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja prowadzona jest od 01.03.2022 r. (nabór ciągły).

PLAKAT-Młodzi-Aktywni-z-POWERem1

Tags:

O autorze

Exit mobile version