Plantacja aronii Tychów Nowy

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje, że w dniach od 15 do 29 lipca 2022 roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w lipcu (za I półrocze) i styczniu następnego roku (za II półrocze), a jego wyniki prezentowane są we wrześniu (edycja lipcowa) i w marcu (edycja styczniowa). Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badania mogą udzielić wymaganych informacji poprze samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 15 do 19 lipca 2022 r., dostępnego na stronie internetowej lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 20 do 29 lipca 2022 r.

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Urzędu Statystycznego w Kielcach.

AKR_plakat_A3

Tags:

O autorze

Exit mobile version