Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu zachęca osoby po 40 roku życia skorzystania z programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia „Profilaktyka 40+”.

Program „Profilaktyka 40+” ma na celu diagnostykę pacjentów w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Od sierpnia 2022 roku pakiety badań można wykonać w ośrodku zdrowia w Mircu. W tym celu należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, wypełnić ankietę, wygenerować skierowanie na badania a następnie zgłosić się do SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu. Uwaga! Pacjent może zgłosić się do ośrodka zdrowia, aby tam wypełnić ankietę bez konieczności osobistego logowania się do Internetowego Konta Pacjenta.

Telefony do ośrodka zdrowia w Mircu: 41 271 30 88, 41 252 71 95, 577 606 224

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

3) stężenie glukozy we krwi;

4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);

5) poziom kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) poziom kwasu moczowego we krwi;

8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera ww. badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;

2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

3) ocena miarowości rytmu serca.

O autorze

Exit mobile version