Udział w spisie jest obowiązkowy. Osoby, które jeszcze nie dokonały spisu, mogą to zrobić w Urzędzie Gminy w Mircu, gdzie pracownicy udzielą fachowej pomocy. Dodatkowo zostało utworzone stanowisko komputerowe w sali konferencyjnej na parterze budynku dla osób, które chcą się spisać samodzielnie.

Powszechny Spis Rolny 2020 jest przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie realizowane co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość jak i kierunek zmian zachodzących w polskim rolnictwie. Spis rolny jest przeprowadzany wśród osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami gospodarstw rolnych.

Samospisu internetowego można dokonać na stronie https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o spisie rolnym osoby, które nie dokonają spisu muszą się liczyć z sankcjami karnymi.

Tags:

O autorze

Exit mobile version