Zmiany w zarządzie i nowy adres korespondencyjny Koła Łowieckiego ,,Nemrod" - Gmina Mirzec

Na posiedzeniu w dniu 25.05.2024r. Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego ,,Nemrod” dokonało wyboru nowych członków zarządu.

Nowy skład Zarządu Koła:

Prezes: Tomasz Wójcik, tel. 508 393 588, e-mail: prezes@kolo-nemrod.pl
Łowczy: Radosław Gralec, tel. 603 093 814, e-mail: lowczy@kolo-nemrod.pl
Skarbnik: Łukasz Barwin, e-mail: skarbnik@kolo-nemrod.pl
Sekretarz: Tomasz Tokarski, e-mail: sekretarz@kolo-nemrod.pl
Członek zarządu: Jan Bugajski
Członek zarządu odpowiedzialny za szacowanie szkód łowieckich: Tomasz Borcuch
Członek zarządu: Jarosław Bezak

Jednocześnie zmianie ulega adres do korespondencji na: ul. Sienkiewicza 86/1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Korespondencję należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: zarzad@kolo-nemrod

Powrót do góry