Zima to trudny czas dla zwierząt - Gmina Mirzec

Pies zimą na dworze

Fundacja Zwierz przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt podczas zimy.

Ujemne temperatury oraz śnieg to zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt żyjących w nieodpowiednich warunkach. Najtrudniej jest przetrwać psom żyjącym na uwięzi, często bez możliwości schronienia się przed warunkami atmosferycznymi, pozostawionym samym sobie bez pożywienia, z lodem zamiast wody. Grożą im liczne odmrożenia, hipotermia a nawet śmierć.

Obowiązkiem właściciela zwierzęcia jest zapewnienie zwierzęciu ciepłego schronienia, pożywienia, dostępu do wody oraz opieki.

Jeśli zwierzę przebywa na zewnątrz, należy zapewnić mu ciepłe schronienie chroniące przed wiatrem i zimnem. Jeśli pies przebywa w budzie, musi być ona szczelna. Można ocieplić ją np. styropianem czy płytą OSB. Warto ustawić budę na palecie, to odizoluje ją od podłoża. Do budy należy włożyć słomę, co sprawdzi się to lepiej niż koce czy inne materiały, które przemoczone są bezużyteczne.

Pies powinien mieć stały dostęp do wody. Jeśli temperatury są ujemne i woda zamarza, trzeba wymieniać ją częściej. Można dodać do wody trochę oleju i podać ją ciepłą (nie gorącą!) – wtedy wolniej zamarznie. Należy pamiętać także o zapewnieniu zwierzęciu ciepłego pożywienia oraz zdjęciu łańcucha. Ruch pozwala się ogrzać. Zapobiega też chorobom stawów, które są bardzo bolesne. Zapewnij zwierzęciu bezpieczne miejsce do życia i swobodnego ruchu.

Zwierzęta mają swoje prawa!

Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego zwierzę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt). Osobom, które na stałe utrzymują zwierzę w warunkach zagrażających jego zdrowiu, a nawet życiu lub powodujących cierpienie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała, lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie (art. 37 ust. 1 u.o.z.).

Jeśli widzisz, że zwierzęciu dzieje się krzywda – reaguj. Jest wiele możliwości pomocy zwierzęciu. Spróbuj porozmawiać z sąsiadem, udostępnij film dalej, jeśli to nie pomoże, zawiadom lokalną organizację lub Policję.

Fot. Fundacja Zwierz

pies-zima

Powrót do góry