Zebranie sprawozdawcze Koła Wędkarskiego - Gmina Mirzec

Zebranie sprawozdawcze Gminnego Koła Wędkarskiego w Mircu

3 grudnia 2023 roku członkowie Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 35 spotkali się na zebraniu sprawozdawczym.

W zebraniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Paweł Książka delegat Polskiego Związku Wędkarskiego. Zebranie poprowadził prezes Łukasz Zając. Członkowie Koła Wędkarskiego nr 35 przyjęli sprawozdanie z działalności Koła Wędkarskiego w Mircu w 2022  i 2023 roku a także sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego oraz udzielili absolutorium zarządowi koła. Przyjęte zostały projekt planu pracy i preliminarz wydatków finansowych koła na 2024 rok. Omówione zostały także kwestia odmulenia stawu w Mircu i zabezpieczenia brzegu od strony drogi 744 oraz założenia stowarzyszenia przez wędkarzy, co pozwoli im sięgać po pieniądze z różnych programów.

Powrót do góry